•  

    30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

     

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2022-2023 το σχολείο εφαρμόζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»  봉이 김선달 다운로드. Βασικός σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους/στις μαθητές/τριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών  윈도우 10 pro 정품.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο  υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης Autocad 2012 Kizen.

Με την εφαρμογή της δράσης, η σχολική μονάδα δεν περιορίζεται στην τυπική διεκπεραίωση του διδακτικού έργου  프로토타입2. Η στόχευση προσανατολίζεται στην προσφορά ενός ποιοτικά πλούσιου προγράμματος στους μαθητές/τριες, το οποίο να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, δίνοντας έμφαση στο σεβασμό της προσωπικότητας, στην ανάπτυξη δράσεων αλληλεγγύης, στη θετική επικοινωνία και στη διαμόρφωση ευχάριστου, πολιτισμένου και μορφωσιογόνου σχολικού περιβάλλοντος  김태우 사랑비 다운로드.

Η Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείται από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς  της σχολικής :

Α΄ Τάξη: (ΠΕ 70) – Δασκαλάκη Γαρυφαλλιά – Βαρδιάμπαση Γεωργία

Β΄ Τάξη: (ΠΕ 70) – Καλογεράκη Μαρία-Καλυκάκη Καλλιόπη

Γ΄ Τάξη: (ΠΕ 70) – Μανωλαράκη Μαρία – Μουνταντωνάκη Μαρία

Δ΄ Τάξη: ΠΕ 70) – Καρτσώνη Ειρήνη – Σταυρουλάκης Ανδρέας

Ε΄ Τάξη: (ΠΕ 70 ) –Μανιδάκη Δέσποινα-Καραθάνος Νικηφόρος

ΣΤ΄ Τάξη: (ΠΕ 70) – Καλαμπούκα Φωτεινή – Τάκας Δημήτριο

 Συντονίστρια  για την υλοποίηση της Δράσης  είναι η εκπαιδευτικός Καλαμπούκα Φωτεινή ΠΕ70

Οι τάξεις θα ασχοληθούν με τους παρακάτω θεματικούς άξονες ανά χρονική περίοδο και θα εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, ως εξής:

Τα σχόλια είναι κλειστά.