Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του 30ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

Κατά την πλοήγησή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη λειτουργία και τις δράσεις του σχολείου μας, να ανακαλύψετε ενδιαφέρουσες εφαρμογές, εκπαιδευτικό υλικό και χρήσιμες συνδέσεις. Το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και λειτουργεί ως ολοήμερο.

Το σχολείο προσπαθεί να προσφέρει ένα ποιοτικά πλούσιο πρόγραμμα στους μαθητές/τριες, το οποίο να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, δίνοντας έμφαση στο σεβασμό της προσωπικότητας τους, στην ανάπτυξη δράσεων αλληλεγγύης, στη θετική επικοινωνία και στη διαμόρφωση ευχάριστου, πολιτισμένου και μορφωσιογόνου σχολικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα λειτουργεί Τμήμα Ένταξης με στόχο την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και τμήμα υποδοχής για την εκμάθηση ελληνικών σε μαθητές/τριες που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα.