•  

    30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

     

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

href 파일 다운로드

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 30ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο στεγάζεται στο επί της οδού οδού Πυράνθου 44  όπου το κτίριο αποτελείται από ισόγειο, υπόγειο και 1ο όροφο, συντάχθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 με ευθύνη της Διευθύντριας Ανδριώτη Αθηνάς, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π psn 게임 다운로드. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφορά στη σχολική περίοδο 2017-2018

Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο 빌보드 차트 100 다운로드.

Παρακαλώ διαβάστε το σχέδιο:  Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη Σχολική Μονάδα 2017-2018

Παρακαλώ διαβάστε το σχέδιο: Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη Σχολική Μονάδα 2018-2019

Παρακαλώ διαβάστε το σχέδιο: Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα 2019-2020

Δείτε τα σχέδια εκκένωσης του κτιρίου

Τα σχόλια είναι κλειστά.