•  

    30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

     

Το Σχολείο

Το σχολείο είναι 12/θέσιο και βρίσκεται  κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου Cantv. Οι εγγραφές των μαθητών/τριών ξεκινούν τον Ιούνιο Download illustration 2019. Μαθητές/τριες των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου, για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις, μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους Calculator app.

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανάλογα με την τάξη φοίτησης περιλαμβάνει τα μαθήματα που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα Θρησκευτικά, Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Υπολογιστές και δεύτερη Ξένη Γλώσσα Download Pokemon.

Τα μαθήματα του πρωινού ωραρίου ξεκινούν στις 08:15΄ και τελειώνουν στις 13:15΄ Download the java xml file. Το ωράριο λειτουργίας είναι ως εξής:

08:15 – 09:40  –  1η και 2η Διδακτική ώρα

09:40 – 10:00 – 1ο Διάλειμμα

10:00 – 11:30 – 3η και 4η Διδακτική ώρα

11:30 – 11:45  – 2ο Διάλειμμα

11:45 – 12:25 – 5η Διδακτική ώρα

12:25 – 12:35 – 3ο Διάλειμμα

12:35 – 13:15 – 6η Διδακτική ώρα

    Το Ολοήμερο πρόγραμμα ξεκινά τη λειτουργία του στις 13:15΄

Το πρόγραμμα του ολοήμερου είναι το παρακάτω:

13:15 – 13:20 – Μετάβαση μαθητών ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20 – 14:00 – 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση

14:00 – 14:15 – 1ο Διάλειμμα

14:15 – 15:00 – 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 – 15:15 – 2ο Διάλειμμα

15:15 – 16:00 – 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος 

 (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

   Στο ολοήμερο πρόγραμμα τα διδακτικά αντικείμενα είναι ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή,  Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων career resume.

   Στο παρακάτω ηλεκτρονικό αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου:

«Εγκύκλιος Λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020»

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.