•  

  30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

   

Εξερευνήσεις

Στο σχολείο εφαρμόζεται η δράση “Εξερευνήσεις” που περιλαμβάνει  εκπαιδευτικές επισκέψεις και εξορμήσεις εκτός σχολείου για τη γνωριμία των μαθητών/τριών με την πόλη που ζούμε Download the march ing for.  

Στα πλαίσια της δράσης οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κοντινές αποστάσεις από το σχολείο, αφού το σχολείο έχει την τύχη να βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, δίπλα σε αρκετά μνημεία πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος 한성노트북 드라이버.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της δράσης, είναι η «εξερεύνηση» της πόλης μέσα από τα κτίριά της, την τοπική ιστορία και τα έθιμά της 스피드 페인팅. Τα παιδιά μελετούν  την ιστορία, φωτογραφίζουν την πόλη, μαθαίνουν  για τα Μουσεία της  και τα μνημεία της, κατανοώντας ότι είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου και ότι ανήκουν σε έναν πλανήτη που ονομάζεται γη fastboot_adb_tools 다운로드. Κατά αυτόν τον τρόπο η μάθηση πραγματοποιείται και σε ενεργητικά περιβάλλοντα και με διαφοροποιημένους τρόπους, που ενθαρρύνουν τα παιδιά στην εξέλιξή τους docker image 다운로드.

Οι στόχοι της εφαρμογής του προγράμματος αφορούν: 

 • τη μαθησιακή και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και την ενίσχυση της δημιουργικότητας,
 • την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης της παρατήρησης, των ικανοτήτων συγκέντρωσής και επικοινωνίας,
 • την επαφή των μαθητών/τριών με τα πραγματικά αντικείμενα, ώστε η βιωματική προσέγγιση της γνώσης να οδηγεί στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και συνεπώς στην καλύτερη κατανόηση,
 • την  απόκτηση δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα από την επαφή των μαθητών/τριών με διάφορους εξωσχολικού παράγοντες,
 • την ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως η καταγραφή πληροφοριών, η διατύπωση ερωτημάτων και  η εξαγωγή συμπερασμάτων,
 •  την ανάπτυξη και ενίσχυση μηχανισμών καταγραφής και αξιολόγησης της «εμπειρίας» όπως η δημιουργία ημερολογίου, οι φωτογραφίες,
 • την αλλαγή της στάσης των μαθητών/τριών απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας. 

Τα σχόλια είναι κλειστά.