•  

    30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

     

Χάρτες του Κόσμου

캣츠 뮤지컬

Οι ψηφιακοί πολυχάρτες που παρουσιάζονται ανακτήθηκαν από το δικτυακό τόπο «Ψηφιακό Σχολείο».  Μπορείτε να επιλέξετε  από τη λίστα τον ψηφιακό χάρτη που θέλετε να εμφανίσετε στην οθόνη σας 인사이드 아웃 한글자막. Στη λίστα υπάρχουν και λευκοί χάρτες, οι οποίοι είναι δυνατό να εκτυπωθούν.

Ελλάδα (Πολιτικός – Γεωγραφικών Διαμερισμάτων – Γεωμορφολογικός)
Ελλάδα (Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός)
Ελλάδα (Βλάστησης – Θερμοκρασιών – Βροχοπτώσεων – Γεωμορφολογικός
Ελλάδα (Νομοί – Γεωγραφικά Διαμερίσματα)
Ελλάδα (Κουίζ)
Εκτυπώσεις Λευκών Χαρτών Ελλάδας

 

Κύπρος (Πολιτικός-Γεωμορφολογικός)
Κύπρος (Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός)
Εκτυπώσεις Λευκών Χαρτών Κύπρου

 

Ευρώπη (Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός)
Ευρώπη (Κλιματικές Ζώνες – Θερμοκρασίες – Βροχοπτώσεις)
Ευρώπη (Βλάστησης – Ανάγλυφο – Κλιματικές Ζώνες – Γεωμορφολογικός)
Ευρώπη (Πολιτικός – Γλώσσες – Θρησκείες – Πληθυσμός – Γεωμορφολογικός)
Ευρώπη (Πολιτικός)
Εκτυπώσεις Λευκών Χαρτών Ευρώπης

 

Αφρική (Ανάγλυφο-Γεωμορφολογικός)
Αφρική (Κλιματικές Ζώνες-Θερμοκρασίες-Βροχοπτώσεις)
Αφρική (Βλάστησης- Ανάγλυφο – Κλιματικές Ζώνες – Γεωμορφολογικός)
Αφρική (Πολιτικός – Γλώσσες – Θρησκείες – Κατανομή Πληθυσμού – Γεωμορφολογικός)
Αφρική (Τρισδιάστατος)
Η Ταυτότητα της Αφρικής
Εκτυπώσεις Λευκών Χαρτών Αφρικής

 

Ασία (Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός)
Ασία (Κλιματικές Ζώνες – Θερμοκρασίες – Βροχοπτώσεις)
Ασία (Βλάστησης – Ανάγλυφο – Κλιματικές Ζώνες – Γεωμορφολογικός)
Η Ταυτότητα της Ασίας
Ασία (Πολιτικός – Γλώσσες – Θρησκείες – Κατανομή Πληθυσμού – Γεωμορφολογικός)
Τρισδιάστατος Ασίας
Εκτυπώσεις Λευκών Χαρτών Ασίας

 

Ωκεανία (Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός)
Ωκεανία (Κλιματικές Ζώνες – Θερμοκρασίες – Βροχοπτώσεις)
Ωκεανία (Βλάστησης – Ανάγλυφο – Κλιματικές Ζώνες – Γεωμορφολογικός)
Ωκεανία (Πολιτικός – Γλώσσες – Θρησκείες – Κατανομή Πληθυσμού – Γεωμορφολογικός)
Εκτυπώσεις Λευκών Χαρτών Ωκεανίας

 

Βόρεια Αμερική (Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός)
Βόρεια Αμερική (Κλιματικές Ζώνες – Θερμοκρασίες – Βροχοπτώσεις)
Βόρεια Αμερική (Βλάστησης – Ανάγλυφο – Κλιματικές ζώνες – Γεωμορφολογικός)
Βόρεια Αμερική (Πολιτικός – Γλώσσες – Θρησκείες – Κατανομή Πληθυσμού – Γεωμορφολογικός)
Εκτυπώσεις Λευκών Χαρτών Βόρειας Αμερικής

 

Νότια Αμερική (Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός)
Νότια Αμερική (Κλιματικές Ζώνες – Θερμοκρασίες – Βροχοπτώσεις)
Νότια Αμερική (Βλάστησης – Ανάγλυφο – Κλιματικές Ζώνες – Γεωμορφολογικός)
Νότια Αμερική (Πολιτικός- Γλώσσες – Θρησκείες – Κατανομή Πληθυσμού – Γεωμορφολογικός)
Εκτυπώσεις Λευκών Χαρτών Νότιας Αμερικής

 

Παγκόσμιος (Πολιτικός – Ανάγλυφο – Γλώσσες – Θρησκείες)
Παγκόσμιος (Ήπειροι – Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός)
Παγκόσμιος (Πληθυσμός – Κατανομή Πληθυσμού – Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός)
Παγκόσμιος (Κλιματικές Ζώνες – Βλάστηση – Θερμοκρασίες – Βροχοπτώσεις – Γεωμορφολογικός)
Εκτυπώσεις Παγκόσμιου Λευκού Χάρτη

 

 

 

 

8 downloads of Show Me the Money777

Τα σχόλια είναι κλειστά.