•  

    30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

     

Οδηγίες στα Αραβικά

유튜브 바로가기

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα, η οποία έχει επιλέξει το σχολείο που θα συνδεθούν τα παιδιά για να κάνουν τις εργασίες τους είναι η εξής https://eclass.sch.gr/

Δείτε το παρακάτω video με τις κινήσεις που πρέπει να κάνετε για τη σύνδεση σας

 

Διαβάστε τις οδηγίες: Οδηγίες e-class στα αραβικά

Διαβάστε απλές οδηγίες: Οδηγίες για Webex

Δείτε το video για τη σύνδεση στο webex:

Tio, yes mp3 g power 다운로드 Packet Tracer 5.3.3 Download Triin2

Τα σχόλια είναι κλειστά.